Program

Under hösten 2018 pågår renoveringar på bygdegården, 
därför är programmet ner bantat. 

Söndag 14/10 kl. 10.00 startskott för renovering av stora salen mm.

Söndag 9/12 kl. 16.00 Lucia på Sommarro

Lördag 26/1 2019 kl. 18.00 Invigningsfest (kostnad 100:- för mat och en dryck, mer detaljerad info kommer senare)

Varmt välkomna!