ÅRSMÖTE för Prässebo Bygdegårdsförening

19/3 2023 KL. 11.00 på Sommarro
Vi bjuder på kaffe och semla

Mötet kommer att hållas fysiskt men även digitalt för den som hellre vill vara med på länk

Mer teknisk information för att deltaga digitalt kommer att skickas ut via mejl samt finna tillgänglig på hemsida.

Årsavgiften är 250 kr/hushåll.

Inbetalas till Prässebo Bygdegårdsförening pg 924891-5, bg 874-7610 eller swish 123 185 79 52. Glöm inte att ange avsändare!

Lämna gärna er e-mail till liselott_spetz@hotmail.com eller lars@agblad.se
Hemsida: www.prassebobygdegard.se

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen Prässebo Bygdegårdsförening