Kontakt

Uthyrare:

Magnus Carlsson
Rödjan 218 
463 97 Prässebo
0520-667330
072-1516545


Ordförande:

Lars Agblad
Rödjan 220
463 97 Prässebo

0722-53 57 20

lars@agblad.se


Bli medlem:
 250 kr/år och familj.
Postgiro 92 48 91-5 Barnkgiro 8747610