Leader projekt

Prässebo Bygdegårdsförening har ihop med Vandrarhemmet och Martinsson Event fått beviljat ett bidrag från Lieder- projektet(ett EU stöd via jordbruksverket) som gör att vi tillsammans kan får så mycket som 900 000 fördelat på tre år. Dessa pengar kommer till stor del att användas för att höja standarden på bygdegården samt vissa utvändiga arbeten på huset. I ansökan ingår det att de tre parterna som sökt ska bidra med en kontantinsats men även ideellt  arbete.

De ideella insatserna består primärt av invändig renovering och senare när vädret tillåter visst fasadarbete utvändigt.