Sommarro

Bygdegårdsföreningens hus ”Sommarro” byggdes 1911 av advokat Nilsson i Trollhättan. 1919 blev  det pensionat och sedan konvalescenthem för TBC sjuka. Efter det hade överingenjör Danielli  på Ferro huset och 1937 sålde han det till Socialdemokratiska Kvinnoförbundet i Trollhättan  som vilohem för trötta husmödrar. 1975 såldes huset till Lilla Edets kommun för 105.000 kr. Prässebo Bygdegårdsförening fick  överta huset och har sedan dess bedrivit verksamhet här.