Invigningsfest av vår renoverade sal på Sommarro!

Lördag 26/1 2019 kl. 18.00
Kostnad 100:- för mat och en dryck.
Festen är för medlemmar, för de som inte varit medlemmar 2018 kan medlemskap lösas vid entrén(250:-/hushåll).
De som betalat medlemskap för 2018 så gäller det till 31/3 2019.
Specialkost anmäles till Liselott liselott_spetz@hotmail.com
Anmälan om deltagande mottages tacksamt! liselott_spetz@hotmail.com alt. vickaniprassebo@gmail.com
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen