LUCIA på Sommarro 15/12 kl. 16.00

Luciatåg, kaffe och lotterier.

Välkomna! Prässebo bygdegårdsförening