Luciafirande på Sommarro Inställt

Luciafirande på Sommarro Inställt!

Söndagen den 13’e december planerade vi för ett annorlunda och covid anpassat luciafirande.
Vi är dock tyvärr nödgade att ställa in detta p.g.a. rådande smittspridning med nya restrektioner.

Med vänliga hälsningar
Prässebo Bygdegårdsförening